Peru v obrazech

Celní předpisy

Pro Peru patří standardní cestovní omezení tj. je zakázáno dovážet více než 200 ks cigaret, 1 litr alkoholických nápojů, pochopitelně drogy.

V případě, že budete na cestu brát svého zvířecího miláčka pak budete potřebovat mezinárodní veterinární průkaz.

Zároveň je zakázan dovoz/vývoz narkotik a jiných omamných látek.  Platí to i pro balený čaj vyrobený z koky (z velkého objemu listů koky se vyrábí kokain) který se v Peru běžně prodává v téměř každém obchdu s potravinami.