Dovolená v Peru

 

Vydejte se do krásné země Jižní Ameriky, která vás osloví svými tradicemi, nádhernou přírodou a velmi zajímavou historií. Vydejte se objevit tuto kouzelnou destinaci!

Dovolená v Peru

Peru se nachází v Jižní Americe a je třetím největším státem. Na západním pobřeží zemi lemuje pohoří And a Tichý oceán. Své jméno Peru získala země díky bohatství slavné říše Inků. Toto bohatství však později zničili španělští dobyvatelé. Každý turista příjíždějící do Peru na dovolenou je překvapen velkým množstvím překrásných památek, prostřednictvím kterých je možné poznat alespoň částečně dávnou říši Inků.

Sousedy Peru tvoří Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie a Ekvádor.  Ještě před necelými pěti stoletími území Peru bylo centrem říše Inků, které se táhlo dál na jih a sever. Pásmo And dělí celou zemi do několika klimatických oblastí. Na pouštích při pobřeží Tichého oceánu je podnebí chladné a suché díky vlivu Humboldtova proudu, na severním pobřeží se díky vlivu jevu El Niño občas (jednou za pět či šest let) objevují období horká a vlhká. Podnebí And je vysokohorské a rozdílné podle nadmožské výšky. V severovýchodní části země, která spadá do Amazonské nížiny je po celý rok horké a suché klima.

Jedním z nekrásnějších míst Peru je považováné město Cuscu a posvátné místo Inků Machu Picchu, které objevil Američan Hiram Bingham až 24. 7. 1911 uprostřed hor a džungle. Ale Peru, nejsou samozřejmě pouze Inkové. To je také tragicky proslavený vrcholek nádherného Huascaránu, vysokohorské jezero Titicaca či nádherně barevný folklór andských Indiánů.

Meziměstská autobusová doprava je v Peru velmi využívaná a levná. Zajišťují jí velké množství soukromých společností. Autobusem je možné dostat se téměř všude, kromě nejvyšších hor, pralesů a Machu Picchu. Lokální autobusy jezdí většinou do nejbližší vesnice. Je to dobrá příležitost dostat se mezi místní obyvatele a prohlédnout si krajinu. V Peru můžete narazit na podnebí dusných tropů až po sněhem pokryté vrcholky hor s řídkým vzduchem. Nejvhodnější doba pro cestování do pobřežních oblastí je od listopadu do dubna (17-29 °C), do hor od dubna do listopadu a do pralesů od června do srpna.

Nejčastěji navštěvovaným místem je město Machu Picchu, které se nachází v horách And.  V době od 15. - 16. století bylo velmi důležitým inckým městem. Nejstarší nálezy lidských kultur na peruánské půdě pocházely z doby asi 20 000 let před kristem - v okolí Ayacucha. Opevněné sídlo uniklo pozornosti španělských dobyvatelů, kteří sem vtrhli v roce 1532, a zůstalo zapomenuto až do roku 1911, kdy je objevil americký archeolog Hiram Bingham. Zachovaly se tu zbytky kultovních objektů a 143 obytných domů.

Dalším uchvatným místem Peru je jezero Titicaca, které se rozkládá ve výšce 3812 m n. m., takže jde o nejvýše položenou vodní plochu s pravidelnou lodní dopravou na světě, a přes hranici zasahuje do Bolívie. V místních vodách místní Indiáni vždy lovili ryby.  Indiánští Uruové žijí na jezeře v obydlích postavených na umělých ostrůvcích z hlíny a rákosu totory. Živí se pěstováním brambor, jedné z mála plodin rodící se v této výšce, rybařením a lovem ptáků žijící na březích jezera.

Peru v obrazech

Anketa

Kolikrát jste již navštívili Peru?